Najważniejszą kwestią jest rozpoczęcie tej inwestycji. Otwarcie naszego regionu na świat jest nam potrzebne jak powietrze do życia. To jest w tej chwili priorytetowe.