Miałem przyjemność prowadzić i uczestniczyć w walidacji projektu realizowanego przez pełnoletnią młodzież z Elbląga, Braniewa i Pasłęka. Oceniliśmy projekt i podsumowaliśmy nabyte kompetencje. Wręczyłem też zaświadczenia i zdobyte przez nich certyfikaty. Te projekty przynoszą efekty... Podstawą było doskonalenie zawodowe. Przez 4 lata ze środków zewnętrznych na ten właśnie cel udało się pozyskać około 4 miliony złotych na dokształcanie zawodowe uczniów szkół branżowych m.in. z Elbląga i powiatów elbląskiego, braniewskiego. Cała kwota przeznaczona jest na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji młodzieży. To jest czyste wsparcie.