Dochody państwa i wzrost gospodarczy służą wszystkim, a nie tylko tym, którzy nazywając się elitami, uważali, że Polska jest ich własnością. W przeciwieństwie do nich, my przyjmujemy z pokorą także krytyczne uwagi i opinie. Niezależnie od ataków i kłamstw na temat naszej polityki, rozpowszechnianych szczególnie przez tych, którzy traktują Polskę, jej instytucje i samorządy jako swój łup, my nie ustajemy w pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Polski. Choć nie jest łatwo, a ci, którzy korzystali z rozlicznych przywilejów i czuli się bezkarni, starają się wszelkimi sposobami Polaków skłócić i dzielić.