Tu chodzi o przyszłość Elbląga - niestety przedstawiony raport nie zawiera i nie wskazuje wniosków oraz nie sugeruje kierunków na przyszłość. Quo Vadis Elblągu?