Zważywszy na fakt, że w tym obrębie planowana jest budowa kolejnego budynku wielorodzinnego na działce nr 1098 (ul. Mielczarskiego 49) zasadnym byłoby zaplanowanie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów już tam parkujących. Niezrozumiałym byłoby dla mnie wydanie pozytywnej decyzji na rozpoczęcie budowy kolejnego budynku wielorodzinnego wiedząc, że obecnie obręb ten boryka się z brakiem odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów tam parkujących.