Targi Pracy i Edukacji - to tutaj oświata bezpośrednio może poznać potrzeby pracodawców, a pracodawcy mogą wskazać kierunki w jakich powinno odbywać się kształcenie w szkołach branżowych i technicznych, albowiem ważna jest korelacja rynku pracy z edukacją... Bez pracodawców nie ma szkolnictwa zawodowego. Bez współdziałania edukacji zawodowej z pracodawcami nie będzie wykształconych pracowników. Oto synergia szkolnictwa z rynkiem pracy.