Od maja 2019 roku mieszkańcy Elbląga będą mogli proponować i składać projekty uchwał do Rady Miejskiej w Elblągu.