Rada po dyskusji ostatecznie przyjęła 60% bonifikatę... z inicjatywy uchwałodawczej klubu radnych PiS w Elblągu do porządku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Elblągu został wprowadzony projekt uchwały ws. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości... pierwotnie propozycję 90% zmieniono i przyjęto 60%. większością rady.