Nadal czekam na konkrety, szczegóły, analizy i plan na funkcjonowanie stoku narciarskiego na Górze Chrobrego w Elblągu. Prezydent Wróblewski mógł podjąć decyzję, co do Góry Chrobrego przed sezonem zimowym 2018. Nie zrobił tego, zasłaniając się uchyleniem uchwały, a co stało na przeszkodzie aby Rada Miejska jeszcze raz procedowała stosowną uchwałę w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, czy nawet listopadzie 2018 po uzyskaniu dokumentów...