Mała architektura miejska to tak naprawdę rzecz wielkiej wagi. Choć składają się na nią drobne, pozornie mało znaczące obiekty, ich zgrana kompozycja sprawia, że przestrzeń publiczna w mieście staje się miejscem przyjaznym i wygodnym. Miejsca wytchnienia i ławki w przestrzeni miejskiej są niezbędne i tak też komunikują mieszkańcy.