Przejścia dla pieszych na Zagonowej, Panieńskiej i Sopockiej mają zostać wyznaczone i właściwie oznakowane wiosną 2019 roku.