Departament Zarządu Dróg zlecił roboty konserwacyjne polegające na frezowaniu najgorszych odcinków drogi, jak również wykonanie remontu cząstkowego na pozostałym odcinki drogi. W drugim kwartale po uruchomieniu wytwórni mas bitumicznych jest planowane ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na uszkodzonych odcinkach.