11 listopada - z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej - gratuluję uczestnikom, uczniom, zwycięzcom.