Okoliczni mieszkańcy widzą i użytkują codziennie wiadukt, mają prawo zgłaszać wątpliwości oraz obawy, albowiem mieszkają tuż obok... a obowiązkiem prezydenta miasta i nadzoru jest sprawdzenie, czy wszystko jest tak jak powinno być?! Jestem zaniepokojony! (29.10.2018).