Elbląg miał się rozwijać... Na sesji podsumowaliśmy czteroletnią kadencję Prezydenta Wróblewskiego. Polecam do posłuchania - Podsumowanie 4-letniej kadencji prezydenta Elbląga (kadencja 2014-2018). 4 lata w 4 minuty... (13.09.2018)

Podsumowując działalność Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za kadencję 2014-2018 należy ocenić nie tylko realizację inwestycji ale przede wszystkim oceniać ogólną kondycję miasta po 4 latach sprawowania władzy i wyciągnąć wnioski na przyszłość. W tak krótkim wystąpieniu odniosłem się tylko do kilku kwestii... a jest ich znacznie więcej. Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi od Prezydenta, jakie byłyby prawdziwe koszty przełożenia spłaty zadłużenia miasta, dlatego uchwały te zostały zdjęte z porządku obrad. Nie podejmuje się decyzji nie znając ich kosztów. Elbląg potrzebuje prezydenta z pomysłem, który będzie chciał i umiał rozwijać nasze miasto, przedsiębiorczego. Przemysł, turystyka, mieszkania, praca, szkolnictwo, studia, rozrywka, rekreacja.... Tu chodzi o przyszłość naszego miasta i mieszkańców.