Na czym mi zależy i o co będę zabiegał jako radny w kolejnej kadencji? Przemysł, turystyka, mieszkania, praca, szkolnictwo, studia, rozrywka, rekreacja... czyli rozwój naszego miasta i komfort życia elblążan. Chcę, by mieszkańcy stawali się bardziej zamożni, bo od tego zależy również kondycja finansowa Elbląga.