Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej "złotej wolności" (03.05.2018).

"Konstytucja 3-go maja" została ustanowiona ustawą rządową przyjętą przez sejm w 1791 roku. Przeciwnicy Konstytucji 3 Maja błagali zagranicę o interwencję. Niestety, zamiast kierować się przede wszystkim interesem własnego kraju, wielu widząc w tym szansę na realizację prywatnych ambicji chętnie odwołują się do "pomocy z zagranicy", ryzykując jednocześnie opłakane skutki dla całego kraju. Tak było kiedy uchwalono Konstytucję 3 Maja... a dzisiaj - kliknij tutaj i przeczytaj.