Miastotwórcza rola portu morskiego na przykładzie Portu Gdańsk - tak może być także w Elblągu (za Elblag.net z 29.04.2018).

Funkcjonowanie portu, oprócz stymulowania rozwoju gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia, ma także silną funkcję miastotwórczą. Postaramy się pokazać to na przykładzie Portu Gdańsk, który bardzo silnie wpływa na rozwój i bogactwo miasta. Trudno porównywać Port Morski Elbląg do jego odpowiednika w Gdańsku. To zupełnie inna skala. Jedno jest natomiast podobne. Oba porty stymulują rozwój miasta. Strategia funkcjonowania Portu Morskiego Elbląg opiera się o rozwój żeglugi przybrzeżnej, śródlądowej i obsługi hubów morskich, głównie w Kaliningradzie oraz w Gdańsku. Port w Elblągu, szczególnie po wykonaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, będzie pełnił fuunkcję portu feederowego, czyli dowozowo-odwozowego. Zadaniem tego typu portów jest zapewnienie ładunkom przemieszczanym drogą morską zmiany środka transportu. Wykonuje się w nich wyłącznie czynności przeładunkowo-składowe. Funkcjonowanie sieci takich portów jest powszechne w Europie Zachodniej. Powodują one rozwój okolicznych obszarów, pełniąc funkcję miastotwórczą. Wykonanie przekopu nie stanowi zatem jakiegokolwiek zagrożenia dla portów trójmiejskich, będzie bowiem wspomagało ich wschstronny rozwój, oczywiście także z korzyścią dla naszego miasta. Elbląg, dzięki prężnemu funkcjonowaniu portu, mógłby rozwijać się znacznie szybciej niż obecnie.
Popatrzmy na przykład Gdańska. Wielu mieszkańców Trójmiasta jest zatrudnionych w Porcie Gdańsk. Niemała część gdańszczan żyje z Portu. W samym tylko 2017 roku do budżetu Gdańska z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk wpłynęło: 19.557.372 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 1.268.148,28 zł z tytułu wieczystego użytkowania, 220.095 zł z tytułu opłaty gruntowej, 182,29 zł z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 5.310 zł za wycinkę drzew zgodną z decyzją, 2.709 zł z tytułu opłat skarbowych, 36.161,90 zł z tytułu opłat geodezyjnych. Łącznie dało to kwotę 21.089.978,26 zł (co stanowiło 10,25% przychodów ZMPG). O tym jakie znaczenie ma funkcjonowanie portu morskiego na rozwój miasta świadczy m.in, raport pt.: "Polskie porty morskie jako biegun rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokalizacji", opracowany w 2016 roku przez dr hab. Macieja Matczaka z Akademii Morskiej w Gdyni. Wynika z niego, że polskie porty generują aż 227 tys. miejsc pracy. To nie wszystko. Z raportu wynika, że 1 osoba zatrudniona w porcie morskim w Polsce przekłada się na 6 zatrudnionych w jego otoczeniu i aż 33 osoby zatrudnione w sektorze przemysłu i transportu w kraju! Opracowanie wskazuje, że w 2016 roku 810 firm zlokalizowanych w portach morskich współpracowało z blisko 900 firmami w sektorze portowym oraz 1,8 tys. w otoczeniu portów. Dwa lata temu funkcjonowało aż 28 tys. podmiotów, których działalność związana była z towarami eksportowymi obsługiwanymi w portach oraz kolejne 10 tys. przedsiębiorstw zaangażowanych w obsługę transportową i magazynową ładunków na zapleczu. Badacz zauważył jednocześnie, że otoczenie portowe było jednocześnie miejscem, w którym następował najszybszy przyrost liczby firm. Ożywiona działalność Portu Morskiego Elbląg, szczególnie w kontekście przekopu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, z pewnością będzie stymulować do rozwój naszego miasta. Tekst za elblag.net Zobacz koniecznie - Obawialiśmy się, że to Rosjanie albo ekolodzy będą blokowali przekop Mierzei Wiślanej, a tu taka niespodzianka... - kliknij tutaj.