Oświadczenie ws. szkalującej działalność jednego z elbląskich portali internetowych świadczącej o chęci osiągnięcia własnej korzyści wyborczej za wszelką cenę (12.10.2014).

Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem przez jeden z elbląskich portali internetowych informacji pt. „EKO - Elbląski Komitet Opłacanych przez Jerzego Wilka...”, w którym posłużono się oczerniającymi insynuacjami, pragnę oświadczyć, że nigdy nie pracowałem i nie pracuję w firmie „ŻAK”. Pragnę również poinformować, że nie jestem osobą bezrobotną, jak twierdzi autor tego mijającego się z prawdą tekstu. Nie jestem również związany koalicją z EKO ani jej obecną działalnością, również nie jestem związany zawodowo z osobami tam opisanymi. Ponadto należy zwrócić uwagę, że chyba jedyną działalnością tego portalu jest rozpowszechnianie tekstów mających na celu oczernienie i osłabianie przeciwników politycznych w zbliżających się wyborach samorządowych. Nie jest tajemnicą, że promowanym i wspieranym przez ten portal jest jeden z komitetów wyborczych wyborców z ich kandydatem na prezydenta. Tym bardziej świadczy to o braku dobrej woli i obiektywizmu ze strony tegoż portalu. Pomawianie innych kandydatów i publikowanie informacji mających ich zdyskryminować w oczach mieszkańców Elbląga, jest jedną z metod prymitywnej propagandy, zmierzającej do osiągnięcia za wszelką cenę własnej korzyści wyborczej przez ten portal i osoby z nim związane.
/-/ Paweł Kowszyński
Elbląg, dnia 12 października 2014 roku.

Powyższe oświadczenie zamieszczono w komentarzu na pomawiającej stronie.
Kilkukrotnie usuwane ze strony przez administratora portalu internetowego.
Dla rzetelności poniżej zdjęcie opublikowanego oświadczenia na pomawiającej stronie.


Mam nadzieję, że to przywróci chociażby w części utracone przeze mnie dobre imię w opinii publicznej. Liczę na rozsądek wszystkich moich przyjaciół, znajomych i wyborców. Dyplomy okazałem elbląskim dziennikarzom w dniu 24.10.2014 roku podczas oczekiwania na rozprawę przeciwko elblag24. Autor tego szkalującego, oczerniającego mnie i kłamliwego artykułu nie przewidział, że dyplomy pokażę elbląskim dziennikarzom przed rozprawą sądową... Dziennikarze mieli okazję przejrzenia dyplomów i stwierdzili, że nie mają żadnych wątpliwości, co do oryginalności dokumentów oraz mojego wykształcenia.


Szanowni Państwo, w związku z opublikowaniem przez jeden z elbląskich portali internetowych informacji pt. „EKO - Elbląski Komitet Opłacanych przez Jerzego Wilka...”, w którym posłużono się oczerniającymi insynuacjami, pragnę oświadczyć, że informacje tam zamieszczone na mój temat są nieprawdziwe.
www.portel.pl
www.elblag.net