Więcej miejsc pracy. Wyższe płace w Polsce.

Więcej miejsc pracy. Wyższe płace w Polsce. Polacy są bardzo ciężko pracującym narodem. Pomimo tego, średnie wynagrodzenie w Polsce to wciąż zaledwie 1/3 lub 1/4 wynagrodzenia jakie otrzymują pracownicy we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Słabość polskiego rynku pracy powoduje, że dwa miliony Polaków musiało wyjechać za pracą zagranicę. W ten sposób Polska straciła wielu ambitnych i pracowitych ludzi, którzy pracują teraz na dobrobyt innych państw. Dopóki w Polsce płace będą pozostawać na tak niskim poziomie, ludzie dalej będą stąd wyjeżdżać, a Polska coraz bardziej będzie się stawać peryferyjnym krajem UE. Dlatego Polska musi w szybkim czasie osiągnąć poziom płac taki jak w innych krajach UE. Dlatego trzeba postawić na wzrost polskiej przedsiębiorczości, wsparcie polskich małych i średnich rm, odbudowę przemysłu, rozwój wiedzy i tworzenie nowych technologii, likwidację barier biurokratycznych i system podatkowy, który zachęcać będzie do inwestycji w Polsce, a nie do transferowania zysków zagranicę. Polska w Unii Europejskiej musi oznaczać europejskie płace dla polskich pracowników.