Kampanie polityczne powinny być prowadzone tak, aby pokazywać różnice w programach w sposób kulturalny i wyważony.

W odniesieniu do opublikowanego w serwisie YouTube nagrania rozmowy "Przepraszam za PiS" (http://www.youtube.com/watch?v=IHslQdXlFwY), wyrażam ubolewanie i oburzenie wobec ujawnionych w nim mechanizmów prowadzenia czarnej polityki i wygrażania odwetem politycznym przeciwnikom, jak również wobec wulgarnego języka używanego w nagraniu, będącego wyrazem braku szacunku dla wyborców, obywateli naszego miasta.

Kampanie polityczne powinny być prowadzone tak, aby pokazywać różnice w programach w sposób kulturalny i wyważony. Jak niestety wynika z upublicznionego nagrania, w pewnych kręgach prowadzenie intryg, negatywnej kampanii, a nawet działanie w akcie prywatnej zemsty to sposoby na objęcie władzy. Wspomniane nagranie wyjaśnia wiele kontrowersji dotyczących organizacji referendum w Elblągu, jak również powiązań i układów różnych komitetów, partii i lokalnych polityków. Pojawiły się wątki opisujące mechanizmy załatwiania partykularnych interesów w naszym mieście, którymi moim zdaniem powinny się zainteresować odpowiednie organy państwa.

Ten obraz kampanii jest dla mnie porażający, to olbrzymie negatywne zaskoczenie. Jednocześnie utwierdza mnie ono w przekonaniu, że w II turze wyborów na Prezydenta Elbląga Solidarna Polska nie powinna popierać żadnego z kandydatów. 

Lider SP w Elblągu
Solidarna Polska
Elbląg, dnia 4 lipca 2013 roku.