Solidarna Polska zarejestrowała swojego kandydata na Prezydenta Miasta.

foto: www.info.elblag.pl
Dzisiaj, tj. 28 maja 2013, oficjalnie Komitet Wyborczy Solidarna Polska dokonał rejestracji swojego kandydata na Prezydenta Miasta Elbląga, Pawła Kowszyńskiego, którego wspierał dziś europoseł Tadeusz Cymański, w samych superlatywach wypowiadający się o kandydacie tej partii. Sam Paweł Kowszyński dziękuje elblążanom za poparcie list kandydatów na radnych z ramienia Solidarnej Polski i zapowiada wytężoną pracę podczas kampanii wyborczej. Dzisiaj, oprócz rejestracji kandydatury Pawła Kowszyńskiego na Prezydenta Miasta Elbląga,Komitet Wyborczy Solidarnej Polski otrzymał także potwierdzenia rejestracyjne wszystkich kandydatów na radnych z ramienia tej partii, w pięciu okręgach po 10-ciu kandydatów - Zebraliśmy dwukrotnie więcej podpisów pod listami kandydatów, niż wymagają tego przepisy ordynacji wyborczej - mówił dzisiaj, 28 maja, po dokonaniu rejestracji Paweł Kowszyński. Kandydata SP na Prezydenta Miasta Elbląga wspierał dziś europoseł Tadeusz Cymański - Paweł (Kowszyński - przyp. red.) jest młodym człowiekiem, który ma bardzo dobry życiorys, bardzo dobre wykształcenie, jest pracowity, cechuje go otwartość na przedsiębiorczość, ale przy tym zachowuje dużą wrażliwość społeczną - mówił dziś europoseł Tadeusz Cymański. - To się wpisuje w program naszej partii, chcemy przy okazji promować nie tylko jego osobę, jako kandydata na Prezydenta Miasta, ale chcemy też poprzez trudną, ale bardzo dobrą i pożyteczną kampanię i spotykanie się z ludźmi na ulicach, dowiedzieć się, czego oczekują, bo wydaje mi się, że władza - szeroko mówiąc - bardzo się oderwała od rzeczywistości i tu w Elblągu, władza samorządowa zapłaciła za to bardzo wysoka cenę - stwierdził Tadeusz Cymański.

Takie zadanie stawia teraz przed swoim komitetem Paweł Kowszyński - Dzisiaj razem z europosłem Tadeuszem Cymańskim, byłym samorządowcem i byłym burmistrzem miasta Malborka wyjdziemy do elblążan - wyjaśniał. - Ja jako kandydat na prezydenta Miasta Elbląga i moi kandydaci na radnych chcemy być i jesteśmy widoczni na mieście, można nas spotkać i w centrum i na jego obrzeżach. Chodzimy z naszymi materiałami, rozmawiamy z ludźmi, pytamy ich, co ich boli i co by chcieli, żeby zostało zmienione w Elblągu - tłumaczył Paweł Kowszyński. - Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie, będziemy mogli uzupełnić nasz program wyborczy, który jest opublikowany naszej stronie internetowej.

Także o tym ostatnim wspominał dziś europoseł Cymański - Elbląg trochę nie ma szczęścia, w mieście jest duże zadłużenie, bardzo dużo problemów trochę globalnych, związanych z regionem, ale nie tylko - wskazywał Tadeusz Cymański. - Program KW Solidarna Polska jest ambitny, ale nie obiecujemy też cudów, uważamy jednak, że najważniejsi są ludzie, a najlepsze prawo nie zastąpi dobrego gospodarza.

Tadeusz Cymański wyraził także nadzieję, że przed wyborami odbędą się debaty prezydenckie, aby elblążanie mogli poznać wszystkich kandydatów i usłyszeć, jakie mają pomysły, dzieląc się swoją widzą i propozycjami - Chcemy transparentnych wyborów i uczciwej konkurencji - mówił europoseł. - Chciałbym też podkreślić, że wziąć udział w tych wyborach to zaszczyt, a wygrać - to wielkie szczęście. Elbląg potrzebuje dobrego gospodarza i wielka szkoda, że tracimy czas, jako państwo a tu, jako mieszkańcy lokalnych społeczności, ponieważ konkurencja powinna być pozytywna, oscylująca w zamiarach tego, kto jest lepszy, a nie kto jest najmniej zły - wyjaśniał Tadeusz Cymański. Źródło tekstu oraz zdjęcia: www.info.elblag.pl