NIE DLA KRADZIEŻY OD 1000 ZŁ! Podpisz się i TY...


Rząd PO-PSL po raz kolejny otwiera szeroko drzwi dla złodziei. Przedmiotowa zmiana miałaby polegać na podniesieniu granicy, od której kradzież będzie uznawana za przestępstwo z obecnej kwoty 250 złotych do kwoty 1000 złotych. Przepis ten godzi nie tylko w średnich i małych przedsiębiorców, ale w każdego obywatela Polski. Powstaje realna obawa o drastyczne rozzuchwalenie się przestępców, wzrost liczby kradzieży, co jest szczególnie dotkliwe dla osób prowadzących działalność handlową, ale tez dla zwykłych obywateli. Po wprowadzeniu rozwiązań proponowanych przez rząd żaden obywatel naszego kraju nie będzie mógł być w pełni spokojny o swój rower, komórkę, laptopa swojego dziecka. Solidarna Polska stanowczo sprzeciwia się pomysłowi Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy zwolennikami funkcji państwa jako strażnika prawa, dlatego też podejmiemy wszelkie działania, by przepisy konstytuujące kradzież na dużą skalę nie weszły w życie. Jest niedopuszczalne, by w państwie prawa legalizowane było bezprawie. Solidarna Polska rozpoczęła ogólnopolską akcje zbierania podpisów - na stronie internetowej „niedlakradziezy1000.pl” można zapoznać się z możliwymi skutkami projektowanych zmian oraz złożyć podpis pod protestem skierowanym do rządu premiera Donalda Tuska.Planowane zmiany obniżą bezpieczeństwo wszystkich obywateli, w tym również małych i średnich przedsiębiorców. Obywatele działający razem mogą powstrzymać niekorzystne zmiany, zaprojektowane przez nieodpowiedzialnych polityków rządzącej koalicji.