Powstanie pierwszy Orlik w Elblągu.

Boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z zapleczem sportowo – socjalnym powstaną przy Zespole Szkół nr 1 na ul. Korczaka.Wniosek o dofinansowanie budowy boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Elbląski Orlik jest w gronie beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie. 

Pierwszy w naszym mieście Orlik powstać ma Nad Jarem, na terenie Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Korczaka. Inwestycja polegać będzie na budowie dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem systemowo-modułowym zaplecza boisk.

W ramach zadania powstanie boisko do piłki nożnej o wymiarach: 30m x 62m o powierzchni 1860 m2 (pole gry 26m x 56 m) i nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa) na przepuszczalnej podbudowie. Tuż obok znajdować się będzie wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis i badmintona. Boisko o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 (pole gry 15,1 m x 28,1 m), zbudowane zostanie na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowej, gładkiej, przepuszczalnej dla wody.

Ponadto powstanie zaplecze boisk – budynek sanitarno-szatniowy oraz budynek zaplecza socjalnego. Cały obiekt sportowy zostanie ogrodzony (brama wjazdowa i furtka wejściowa) i oświetlony. Prace obejmować będą także budowę ciągu komunikacyjnego, przyłączy infrastruktury technicznej do budynku (wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej), kanalizacji deszczowej (drenaż pod płytami boisk) oraz odwodnienia powierzchni boisk.

Termin inwestycji zaplanowano na 2010 rok.

Boiska będą otwarte dla wszystkich mieszkańców. Miasto złożyło także wniosek o dofinansowanie zatrudnienia trenera-opiekuna boisk tzw. animatora Orlika, który będzie pilnował porządku na obiekcie.