Paweł Kowszyński ur 29.11.1978 w Elblągu

Paweł Kowszyński
Urodzony 29 listopada 1978 roku w Elblągu.
Posiada wykształcenie wyższe
Żonaty - żona Karolina (prawnik), syn Piotr.

Paweł Kowszyński ukończył studia Uniwersyteckie. Swoją pierwszą pracę o systemie prawa międzynarodowego, instytucjach i mechanizmach funkcjonowania wspólnot obronił z wyróżnieniem na Uniwersytecie Gdańskim.

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył również studia podyplomowe, szkolenia, kursy, sympozja i seminaria. Posiada wykształcenie i wiedzę w kierunkach oraz specjalizacjach takich jak m.in.: politologia, europeistyka i prawo europejskie, historia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość i finanse, regionalne strategie w oświacie, polityka oświatowa, europejskie standardy zarządzania instytucjami rynku pracy dla kadr kierowniczych, kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli. 
Podczas studiów i po ich zakończeniu uczęszczał na dodatkowe kierunki - dodatkowo poszerzając swoją wiedzę kończył kolejne studia podyplomowe, szkolenia, kursy, sympozja i seminaria, m.in. dotyczące oświaty, szkolnictwa, edukacji, rynku pracy, oraz Unii Europejskiej. Brał udział między innymi w cyklicznych konferencjach i projektach takich jak "Budowa partnerstwa na Rzecz Rozwoju Edukacji Zawodowej i systemu zatrudnienia",  "Promocja Zatrudnienia - Rozwój Zasobów Ludzkich", "Polityka regionalna Unii Europejskiej", "Rozwój Polski w świetle perspektywy finansowej Unii Europejskiej". W latach 2004-2008 uczestniczył również w seminariach dotyczących polityki strukturalnej Unii Europejskiej, które były realizowane przez Instytut Integracji Europejskiej Parlamentu Europejskiego.

Paweł Kowszyński nie uważa, że wykształcenie daje wyższy poziom świadomości, ale twierdzi, że człowiek który chce pracować na rzecz społeczeństwa powinien nieustannie podnosić swoje kwalifikacje.


Od 1999 roku związany z oświatą - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych, wychowawca klas zawodowych, koordynator ds. kształcenia zawodowego, członek Komisji nadzorującej przebieg egzaminu maturalnego. Jako nauczyciel pracował m.in. w Zespole Szkół Zawodowych w Elblągu, Zespole Szkół Budowlanych w Elblągu, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.  Paweł Kowszyński zawodowo pełnił również stanowiska kierownicze - w Ośrodku Szkolenia i Wychowania MłodzieżyCEiPM w Elblągu, oraz Komendzie Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy (w zakresie nadzoru pedagogicznego).


Paweł Kowszyński prywatnie uwielbia podróże, które kształcą. Interesuje się historią i  życiem  społeczno-gospodarczym oraz politycznym. Zbiera historyczne znaczki i monety. Paweł Kowszyński jest licencjonowanym sędzią Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. 

Paweł Kowszyński uprawia takie sporty jak: łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo, a w lato żeglarstwo. Lubi też gry logiczne: szachy i warcaby.

Zobacz również aktualny BIOGRAM Pawła Kowszyńskiego - kliknij tutaj.