Paweł Kowszyński - notka polityczna.
(Paweł Kowszyński w PiS od 2001 roku do 2011 roku).
(Paweł Kowszyński w Solidarnej Polsce od 2012 roku).

Od 2001 roku związany z Prawem i Sprawiedliwością.
2002-2004 przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Regionalnego Forum Młodych.
2004-2006 przewodniczący Klubu Forum Młodych w Elblągu.
2003-2004 sekretarz Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Regionalnego PiS.
2004-2005 sekretarz Elbląskiego Zarządu Regionalnego PiS.
2005 w trakcie wyborów prezydenckich i parlamentarnych członek okręgowego sztabu wyborczego. 
2005-2006 sekretarz Elbląskiego Zarządu Okręgowego PiS.
2006-2010 delegat na II Kongres PiS (kadencja 2006-2010).
2006-2010 członek, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PiS, 
2006-2010 Rewizor Krajowej Komisji Rewizyjnej PiS na woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie (kadencja 2006-2010).
2007 w trakcie wyborów parlamentarnych członek okręgowego sztabu wyborczego.
2010 w trakcie wyborów prezydenckich i samorządowych członek sztabu wyborczego w Elblągu.
2010-2014 delegat na III Kongres PiS (kadencja 2010-2014). 03.12.2011 roku Paweł Kowszyński został usunięty z PiS za próbę naprawy partii i próbę wprowadzenia standardów demokratycznych.
2010-2014 członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości (kadencja 2010-2014). 03.12.2011 roku Paweł Kowszyński został usunięty z PiS za próbę naprawy partii i próbę wprowadzenia standardów demokratycznych.
2011 w trakcie wyborów parlamentarnych członek okręgowego sztabu wyborczego.
Wszystkie funkcje w Prawie i Sprawiedliwości sprawowane były społecznie.
Od 2016 roku radny Rady Miejskiej w Elblągu - radny klubu PiS.