Termin składania oświadczeń potwierdzających uprawnienia do rozliczeń za energię elektryczną według niższych cen i stawek do sprzedawców został wydłużony do 13 sierpnia 2019 roku.