Wielka szkoda, że tegoroczny sezon nie jest łaskawy dla Góry Chrobrego w Elblągu. Dziwne zawirowania operatora skończyły się zamkniętym sezonem 2018/2019.