Kim jestem? Elblążaninem i Twoim sąsiadem. Mieszkam tutaj z żoną i dwojgiem dzieci w wielopokoleniowym domu.